Disclaimer

Disclaimer

Copyright / Auteursrecht
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Maatwerkbladen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maatwerkbladen is het niet toegestaan deze site of een onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens,kan Maatwerkbladen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegeven. Maatwerkbladen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirect schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich registreert op deze site, gebruikt Maatwerkbladen deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Maatwerkbladen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwijzingen / links
Verwijzingen of links naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Maatwerkbladen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Maatwerkbladen   Uffelte 2016

Vragen en of opmerkingen?

Mail dan naar info@maatwerkbladen.nl

Meld je aan voor de DESIGN FOR LIFE nieuwsbrief!